0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial 707/2011 a fost publicat Ordinul 2604/2011 al Ministrului Finantelor Publice pentru aplicarea prevederilor privind anularea sau reducerea penalitatilor de intarziere, prevazute de OG 30/2011.

 

Ordonanta stabilea ca pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere:

se anuleaza – daca obligatiile fiscale principale si dobanzile aferente se sting prin plata sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
se reduc cu 50% – daca obligatiile fiscale principale si dobanzile aferente se sting prin plata sau compensare pana la 30 iunie 2012.

Ordinul aduce precizari privind obligatiile fiscale pentru care se aplica facilitatile fiscale si organele competente care acorda aceste facilitati, si clarifica termenii obligatii fiscale principale, dobanzi aferente obligatiilor principale si majorari de intarziere.

Va prezentam cateva dintre principalele modificari:

Obligatiile fiscale pentru care se aplica facilitatile sunt cele administrate de ANAF, precum si cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice transmise spre recuperare ANAF.
Facilitatile fiscale se acorda de catre ANAF, prin organele subordonate, de Agentia Nationala a Vamilor si de directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice.
Facilitatile se aplica pentru obligatiile fiscale principale prevazute in declaratiile fiscale ale contribuabilului depuse pana la 31 august 2011 si/sau in deciziile de impunere comunicate contribuabilului pana la aceasta data, dar si pentru amenzi exigibile, de orice fel.
Ordinul permite aplicarea facilitatilor si pentru o cota de 50% din majorarile de intarziere datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 – 30 iunie 2010, cota ce este considerata componenta de penalitate a majorarii.
Facilitatile fiscale nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
Autoritatile fiscale identifica pana la data de 15 octombrie 2011 contribuabilii care inregistreaza obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011, si notifica contribuabilii asupra posibilitatii de acordare a facilitatilor fiscale disponibile. Contribuabili care nu au fost notificati se pot adresa organelor competente pentru clarificarea situatiei fiscale.
Pentru acordarea facilitatilor fiscale contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiilor de acordare, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii.
Daca au fost indeplinite conditiile pentru acordarea facilitatii, organul fiscal va emite, dupa caz, decizia de anulare sau de reducere a penalitatilor de intarziere. Modelele celor doua decizii se gasesc in Ordinul 3253/2011 al ANAF, publicat in Monitorul Oficial 713/2011.

Sursa: PwC

Distribuie acest articol!