0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un persoana fizica impreuna cu familia sa.

 

Particularitatile regimului juridic al intreprinderii familiale sunt prevazute in cuprinsul dispozitiilor art. 28-34 din :

  • intreprinderea familiala se constituie din minim 2 membri ai unei familii;
  • reprezentantul intreprinderii familiale trebuie sa fi implinit varsta de 18 ani, deci trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina;
  • membrii intreprinderii familiale pot avea varsta de 16 ani si pot fi simultan PFA, iar daca au indeplinit varsta de 18 ani pot fi si titulari ai unor intreprinderi individuale. Totodata, membrii intreprinderii familiale pot cumula si calitatea de salariat al unei terte persoane care isi desfasoara activitatea in acelasi domeniu sau intr-un alt domeniu decat cel pentru care s-a constituit intreprinderea familiala;
  • intreprinderea familiala nu poate angaja terte persoane cu contracte de munca [art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 44/2008]. Dispozitia cuprinsa in art. 28 alin. (4) din O.U.G. nr. 44/2008 nu a fost modificata prin O.U.G. nr. 46/2011, dar, pentru identitate de ratiune consideram ca, daca in cazul PFA, potrivit modificarii actului normativ (poate angaja cu contract de munca terte persoane, a fortiori aceasta posibilitate ar fi trebuit sa fie recunoscuta intreprinderii familiale care este, prin definitie, o intreprindere economica;
  • membrii intreprinderii familiale sunt asigurati in sistemul public de pensii avand si alte drepturi de asigurari sociale cum ar fi, dreptul de a fi asigurati in sistemul asigurarilor de sanatate si al asigurarilor de somaj potrivit legislatiei speciale;
  • membrii intreprinderii familiale raspund solidar si indivizibil pentru datoriile care rezulta din exploatarea intreprinderii cu patrimoniul de afectatiune, daca a fost constituit si, in completare, cu intregul patrimoniu, corespunzator cotelor de participare la veniturile nete si la pierderi.

Constituirea intreprinderii familiale

Intreprinderea familiala se constituie pe baza unui acord de constituire incheiat in forma scrisa. Forma scrisa, fie ca este inscris sub semnatura privata, fie ca este inscris autentic este o conditie ad validitatem, pentru incheierea valabila a actului juridic.

Continutul acordului de constituire este prevazut de legiuitor in art. 29 din O.U.G. nr. 44/2008, modificata, si trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze: datele de identificare ale membrilor intreprinderii, desemnarea reprezentantului, data intocmirii acordului, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere.

Lipsa uneia dintre mentiunile obligatorii ale acordului de constituire are ca efect nulitatea absoluta a actului.

Prin acordul de constituire membrii intreprinderii familiale pot conveni constituirea patrimoniului de afectatiune, stabilind cotele de participare a membrilor la constituirea acestuia, cote care pot fi diferite de cele prevazute pentru participarea la veniturile nete si la pierderile intreprinderii.

Interesele intreprinderii familiale sunt gestionate de reprezentantul acesteia, desemnat prin acordul de constituire.

Reprezentantul intreprinderii familiale incheie acte juridice pe baza unei procuri speciale intocmita sub forma unui inscris sub semnatura privata, procura semnata de toti membrii intreprinderii care au capacitate de exercitiu deplina si de catre reprezentantii legali ai celor cu capacitate de exercitiu restransa (adica cei care au minim 16 ani).

Desi, reprezentantul intreprinderii familiale are dreptul de a lua decizii privind gestiunea curenta a intreprinderii [art. 32 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008], totusi, pentru actele de dispozitie asupra bunurilor afectate activitatii intreprinderii este necesar acordul majoritatii simple a membrilor intreprinderii si, in mod obligatoriu, acordul proprietarului bunului care face obiectul actului juridic de dispozitie.

In privinta actelor juridice prin care se dobandesc bunuri pentru activitatea intreprinderii familiale, acestea se incheie de reprezentant fara sa fie nevoie de autorizarea prealabila a membrilor intreprinderii, daca valoarea bunului cu privire la care se incheie actul nu depaseste 50% din valoarea bunurilor care au fost afectate intreprinderii si a sumelor de bani aflate la dispozitia intreprinderii la data incheierii actului de dobandire.

Bunurile dobandite prin incheierea actului devin coproprietatea membrilor intreprinderii familiale in cotele stabilite prin acordul de constituire sau, dupa caz, cotele stabilite in clauza privind patrimoniul de afectatiune.

Incetarea activitatii intreprinderii familiale si radierea din registrul comertului

Spre deosebire de PFA si de intreprinderea individuala, intreprinderea familiala isi inceteaza activitatea daca:

  • mai mult de jumatate din membrii intreprinderii familiale au decedat;
  • mai mult de jumatate din membrii intreprinderii individuale convin asupra incetarii activitatii;
  • mai mult de jumatate din membrii intreprinderii familiale se retrag din intreprindere;
  • sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cererea de radiere din registrul comertului poate fi formulata de orice persoana interesata.

In situatia in care membrii intreprinderii familiale au constituit un sau au dobandit bunuri in cadrul intreprinderii acestea se impart potrivit cotelor de participare convenite potrivit art. 30 alin. (2) si art. 30 alin. (3) din O.U.G. nr. 44/2008, modificata.

In ipoteza in care nu a fost constituit un patrimoniu de afectatiune, bunurile dobandite se impart potrivit cotelor stabilite prin acordul de constituire a intreprinderii familiale.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!