0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii, denumita salariu.

 

Continutul legal al contractului individual de munca constituie totalitatea drepturilor si obligatiilor salariatilor, prevazute de legislatia muncii.

•Clauzele generale/fundamentale sunt acele clauze care trebuie inserate in mod obligatoriu in continutul contractului individual de munca, iar partile nu pot deroga de la ele (art. 15-18 din Codul muncii)
•Drepturile si obligatiile angajatorului (art. 40, 41 Codul muncii si art. 2, 20, 30, 34, 70 din CCMUN 2007-2010)
•Drepturile si obligatiile salariatului (art. 39 din Codul muncii)
Continutul negociat este reprezentat de drepturile si obligatiile stabilite prin acordul partilor, cu respectarea dispozitiilor legale si ale contractelor colective de munca aplicabile.

•Clauze specifice (art. 20-25 din Codul muncii)
•Clauza de neconcurenta este acea clauza prin care salariatul este obligat ca dupa incetarea contractului individual de munca sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunare pe care angajatorul se obliga sa o plateasca pe toata perioada de neconcurenta (art. 21-24 din Codul muncii)
•Clauza de mobilitate e acea clauza asupra careia partile convin, avand in vedere specificul muncii prestate de salariat, si care consta in faptul ca executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca (art. 25 din Codul muncii)
•Clauza de confidentialitate reprezinta clauza prin intermediul careia partile convin ca pe parcursul si dupa incetarea contractului individual de munca sa nu transmita informatii confidentiale de care au luat cunostinta pe parcursul executarii contractului (art. 26 din Codul muncii)
•Clauza de formare profesionala (art. 188-204 din Codul muncii)
NU sunt permise:

•Clauzele de renuntare la drepturile prevazute de lege in favoarea salariatilor.
•Clauze prin care salariatii se obliga ca pe o anumita perioada sa nu incheie o casatorie.
• Clauze prin care salariatii se obliga sa nu aiba un alt loc de munca.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!