0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 442 din 19 iulie 2013 a fost publicata privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind , actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania.

 

In cadrul actului normativ se arata:

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri – central, judetean si local – si functioneaza in sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice ale institutiilor si autoritatilor publice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.“

In termen de 15 zile de la implinirea varstei prevazute la alin. (1), cetatenii romani sunt obligati sa solicite eliberarea actului de identitate.“

Cartea de identitate si cartea electronica de identitate permit titularului utilizarea acestora ca si card national de asigurari sociale de sanatate, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta.

Cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terte ale administratiei publice, stabilite prin hotarare a Guvernului, precum si utilizarea semnaturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei ordonante de urgenta.

Prin autentificare se intelege procedura prin care i se permite unei persoane ce poseda un anumit set de date create in acest scop sa aiba acces la un sistem informatic.

Cererea prevazuta la alin. (1) se semneaza de solicitant in prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si trebuie sa fie insotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a prenumelui, datei de nastere, statutului civil, cetateniei romane, adresei de domiciliu si, dupa caz, adresei de resedinta.

De la data punerii in circulatie a cartii electronice de identitate, cetatenii romani pot opta pentru eliberarea:

  • unei carti de identitate;
  • unei carti electronice de identitate, in una dintre variantele prevazute la art. 17 alin. (6).

Cartea de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise in mediu de stocare, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

In mediul de stocare prevazut la alin. (1), care asigura functionalitatea cartii de identitate ca si card national de asigurari sociale de sanatate, se inscriu exclusiv datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate stabilite la art. 331 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, inscrise in mediul de stocare a cartii de identitate, pot fi accesate si utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si actelor normative subsecvente acesteia.

nu pot fi accesate de persoanele prevazute la alin. (12).

Cartea electronica de identitate contine date in format tiparit sau in format inscriptionat prin tehnici speciale, date in format electronic, date aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!