0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

La cererea temeinic justificata a contribuabililor, organul fiscal competent poate acorda pentru obligatiile fiscale restante atat inaintea inceperii executarii silite, cat si in timpul efectuarii acesteia, inlesniri la plata.

 

De asemenea, la cererea temeinic justificata a debitorilor, persoane fizice sau juridice, creditorii bugetari locali, prin autoritatile administratiei publice locale care administreaza bugetele respective, pot acorda pentru obligatiile restante care le administreaza urmatoarele inlesniri la plata:

a) esalonari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, redeventelor, contributiilor si a altor obligatii catre bugetul local;

b) amanari la plata impozitelor, taxelor, chiriilor, contributiilor si a altor obligatii la bugetul local;

c) esalonari la plata dobanzilor si/sau penalitatilor de orice fel, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de ;

d) amanari si/sau scutiri la plata dobanzilor si/sau penalitatilor de orice fel, cu exceptia dobanzilor datorate pe perioada de amanare;

e) scutiri sau reduceri de si taxe locale in conditiile legii.

Inlesnirile la plata nu se asimileaza exonerarii de obligatia de plata si, de aceea, in vederea acordarii lor, creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii, reale sau personale.

Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza. principale si de accesorii pot avea termene de plata care depind de data comunicarii, astfel:

  • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
  • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

In cazul obligatiilor fiscale esalonate sau amanate la plata si a obligatiilor accesorii acestora, termenul de plata se stabileste prin documentul prin care se acorda inlesnirea respectiva.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!