0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 451 din 23 iulie 2013 a fost republicata privind .

In cadrul actului normativ se arata:

Dispozitii generale

Scopul prezentei legi este promovarea masurilor pentru cresterea performantei energetice a cladirilor, tinandu-se cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de cerintele de confort interior, de nivel optim, din punct de vedere al costurilor, al cerintelor de performanta energetica, precum si pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

Cresterea performantei energetice a cladirilor prin proiectarea noilor cladiri cu consumuri reduse de energie si prin reabilitarea termica a cladirilor existente, precum si informarea corecta a proprietarilor/administratorilor cladirilor prin certificatul de performanta energetica, reprezinta actiuni de interes public major si general in contextul economisirii energiei in cladiri, al imbunatatirii cadrului urban construit si al protectiei mediului.

Prezenta lege stabileste conditii cu privire la:

 • cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
 • aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi si la noile unitati ale acestora;
 • aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, unitatile de cladire si elementele care alcatuiesc anvelopa cladirii supuse unor lucrari de renovare majora, precum si in cazul instalarii/inlocuirii/modernizarii sistemelor tehnice ale cladirilor;
 • certificarea energetica a cladirilor si a unitatilor acestora;
 • inspectia sistemelor de incalzire si a sistemelor de climatizare din cladiri;
 • sistemul de control al certificatelor de performanta energetica, al rapoartelor de audit energetic, precum si al rapoartelor de inspectie a sistemelor tehnice ale cladirilor.

Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor

In termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice elaboreaza si aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea*) tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, denumita in continuare metodologie.

Metodologia cuprinde, in principal, urmatoarele elemente:

 • caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii, compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;
 • instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile in ceea ce priveste izolarea acestora;
 • instalatia de climatizare/conditionare a aerului;
 • instalatia de ventilare mecanica;
 • instalatia de iluminat integrata a cladirii, in principal sectorul nerezidential;
 • pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
 • sistemele solare pasive si de protectie solara;
 • ventilarea naturala;
 • conditiile de climat interior, inclusiv cele prevazute prin proiect;
 • aporturile interne de caldura.

Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, in situatia in care influenta acestora asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:

 • sisteme solare active si alte sisteme de incalzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila;
 • electricitate produsa prin cogenerare;
 • centrale de incalzire si de racire de cartier sau de bloc;
 • utilizarea luminii naturale.

In aplicarea cadrului metodologic comparativ de calcul al nivelurilor optime, din punct de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performanta energetica pentru cladiri, elaborat de catre , prin metodologie se stabilesc conditiile generale, exprimate in parametrii nationali.

Datele si ipotezele utilizate pentru calculul nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerintelor minime de performanta energetica, precum si rezultatele acestora, se includ in planurile nationale de eficienta energetica si se transmit Comisiei Europene de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, la intervale care nu depasesc 5 ani. Primul raport se transmite pana la 30 iunie 2014.

Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata, in principal, prin urmatorii indicatori de performanta:

 • clasa energetica;
 • consumul total specific de energie;
 • indicele de emisii echivalent CO2.

Cerintele de performanta energetica a cladirilor

Prin metodologie se stabilesc cerintele minime de performanta energetica a cladirilor, denumite in continuare cerinte, si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza:

 • locuinte unifamiliale;
 • blocuri de locuinte;
 • birouri;
 • cladiri de invatamant;
 • spitale;
 • hoteluri si restaurante;
 • constructii destinate activitatilor sportive;
 • cladiri pentru servicii de comert;
 • alte tipuri de cladiri consumatoare de energie.

Cerintele stabilite in metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzatoare, conditiile locale, destinatia data in proiect si vechimea cladirii.

Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, si se actualizeaza ori de cate ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic in sectorul constructiilor.

Cerintele stabilite in metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:

 • cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
 • cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la 2 ani, din zone industriale, ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie;
 • cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de 4 luni pe an;
 • cladiri independente, cu o suprafata utila mai mica de 50 m2.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!