0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Pensionarii din sectorul bugetar se pot angaja din nou in institutiile publice si pot sa incaseze atat pensie, cat si salariu, se mentioneaza intr-un act normativ recent intrat in vigoare. Documentul anuleaza dispozitiile din 2009 care au interzis bugetarilor sa cumuleze pensia cu salariul. Opiniile analistilor cu privire la noile reglementari sunt impartite, unii dintre ei sustinand ca nu va mai fi permis accesul tinerilor in sistemul public.

Cumulul pensiei cu veniturile salariale este din nou posibil in sistemul public, dupa ce un act normativ, recent intrat in vigoare, a modificat reglementarile in acest sens. Noile dispozitii permit pensionarilor sa se angajeze in institutiile publice si sa cumuleze pensia cu salariul, in conditiile in care acest lucru a fost interzis din 2009.

Astfel, Legea nr. 134/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 753 din 16 octombrie 2014 si care a intrat in vigoare pe 19 octombrie 2014, a abrogat articolele din Legea nr. 329/2009 care interziceau cumulul pensiei cu salariul.

Litera c) a articolului 1 si capitolul IV <<Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare>>, cuprinzand articolele 17-26, din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Potrivit art. 1 lit. (c) din Legea nr. 329/2009, erau reglementate conditiile exercitarii cumului pensiei din sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau pe baza actului de numire in functie, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar.

De asemenea, art. 17 din Legea nr. 329/2009 stabilea ca beneficiarii dreptului la pensie, care realizau venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, in cadrul institutiilor publice, puteau cumula pensia neta cu veniturile astfel realizate, doar daca nivelul pensiei nu depasea nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Mai mult decat atat, pensionarii au fost obligati ca in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 329/2009 sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depasea nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundmentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Prevederile mentionate anterior nu se mai aplica din 19 octombrie 2014, fiind abrogate prin Legea nr. 134/2014. Cu alte cuvinte, pensionarii din sistemul bugetar pot sa se angajeze din nou in institutiile publice si sa cumuleze pensia cu salariul, fara sa mai fie conditionati de faptul ca pensia nu trebuie sa depaseasca nivelul castigului salarial mediu brut. Aceasta limitare a fost anulata si nu mai este valabila in prezent.

Cumulul pensiei cu salariul, o masura de bun augur?

Parerile specialistilor cu privire la noile dispozitii aflate in vigoare din 19 octombrie 2014, care permit din nou cumulul pensiei cu salariul in sectorul bugetar, sunt impartite.

“Masura luata nu este una utila, daca ne uitam la faptul ca nu va mai permite accesul persoanelor tinere in institutiile publica”, sustine un consultant contact de noi.

De cealalta parte, Dan Schwartz, Managing Partner al RSM Scot considera ca masura este una absolut normala si nu va avea implicatii majore din punct de vedere economic.

“Personal, nu vad de ce nu s-ar cumula (n.r. pensia cu salariul). Mi se pare absolut normal ca o persoana ajunsa la varsta pensionarii, dar care are inca expertiza si capacitate de munca, sa poata fi folosita si platita corespunzator, mai ales in conditiile in care o astfel de persoana plateste impozite si contributii sociale. Nu cred ca prin masuri administrative cu caracter restrictiv diminuam nepotismul sau marim sansele tinerilor de a lucra in sistemul public. Amintiti-va cate <<sotii>>/<<soti>>, <<prietene>>/<<prieteni>>, <<verisoare>>/<<verisori>> etc. tinere/tineri au fost promovate/promovati in sistemul public fara a avea vreo experienta/expertiza intr-un domeniu oarecare. Incercati numai sa numarati cati <<consilieri>> guvernamentali abia iesiti de pe bancile scolii au fost angajati de diversele guverne aflate la putere in ultimii 4-5 ani. Pot aceste persoane sa ofere sfaturi corecte si pertinente celor pe care ii consiliaza?”, ne-a declarat Dan Schwartz.

Specialistul este de parere ca ar fi mult mai utila inasprirea masurilor legale de combatere a conflictului de interese, a interesului personal si de grup si a tendintei de a promova mediocritatea in locul valorii.

“Nu trebuie uitat ca incorectitudinea si lipsa de profesionalism nu au varsta”, a adaugat acesta.

Initiatorii actului normativ sustin ca de efectele eliminarii prevederilor din Legea nr. 329/2009 vor beneficia si persoanele aflate sub varsta standard de pensionare (cadrele militare disponibilizate ca urmare a reorganizarii armatei in conformitate cu angajamentele Romaniei de aderare la NATO), dar si ceilalti cetateni, fara nicio discriminare.

“In sistemul public, o persoana care are o inalta pregatire de specialitate si experienta acumulata in domeniul in care a activat este foarte greu de inlocuit. Avem nevoie de personal cu o vasta expertiza in anumite domenii. De aceea este normal si firesc ca persoanele care doresc sa ocupe un post deja bugetat in sistemul public sa aiba acces la dreptul de a munci fara a fi discriminati si fara limitari imperative ale legii”, se arata in expunerea de motive a Legii nr. 134/2014.

Cum se acorda pensia pentru limita de varsta?

Pentru obtinerea unei pensii pentru limita de varsta este necesara indeplinirea cumulativa a doua conditii:

 • implinirea varstei-standard de pensionare (care se stabileste in raport de data nasterii);
 • realizarea stagiului minim de cotizare.

Conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, varsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei varste se realizeaza prin cresterea varstelor standard de pensionare.

Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati, iar stagiul complet de cotizare este de 35 ani, pentru ambele categorii. Atingerea stagiilor se realizeaza prin cresterea acestora.

Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare asiguratii care au realizat stagii de cotizare in una sau mai multe din urmatoarele situatii:

 • au desfasurat activitate in conditii de munca speciale (fosta grupa I);
 • au desfasurat activitate in conditii de munca deosebite (fosta grupa II);
 • au desfasurat activitate in alte conditii de munca;
 • au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat;
 • nevazatorii care au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare;
 • beneficiari ai Decretului-lege nr. 118/1990 si ai Legii nr. 341/2004.

Pentru a primi pensia pentru limita de varsta, contribuabilul trebuie sa depuna la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu o cerere de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta. Cererea se depune incepand cu data indeplinirii acestor conditii si poate fi depusa si prin intermediul prin unui mandatar, atata timp cat acesta este desemnat prin procura speciala.

Documentele necesare sunt:

 • cerere pentru inscrierea la pensie pentru limita de varsta;
 • carnetul de munca (original si copie);
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata in alte sectoare de activitate;
 • livretul militar (original si copie);
 • diploma de studii (original si copie) si/sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si certificarea absolvirii acestora;
 • pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de invatamant universitar in strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul roman;
 • adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
 • adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
 • procura speciala pentru mandatar, daca este cazul
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 341/2004 etc.

Atentie! Cererea de pensionare, poate fi retrasa de persoana care a depus-o, pana la emiterea deciziei de pensionare.

Plata pensiei pentru limita de varsta se acorda de la data inregistrarii cererii de pensionare.

 Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!