0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Sotul sau sotia titularului unei persoane fizice autorizate sau a unei  intreprinderi individuale se poate asigura, facultativ din februarie, in  sistemul public de pensii, de sanatate si de somaj, daca ajuta la desfasurarea  activitatii. Pentru a se asigura in sistemul de somaj, acestia trebuie sa  indeplineasca anumite formalitati, care au fost aprobate printr-un act normativ  recent intrat in vigoare.

Potrivit Legii nr. 4/2014 pentru completarea OUG nr. 44/2008 privind  desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate,  intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, sotia sau sotul titularului intreprinderii individuale (II) sau persoanei fizice  autorizate (PFA), in cazul in care contribuie la desfasurarea activitatii, se  poate asigura din 10 februarie 2014 in sistemul public  de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, precum si in sistemul asigurarilor de sanatate si in cel al asigurarilor pentru somaj.

Pentru ca sotul sau sotia sa contribuie la sistemul de asigurari sociale,  potrivit actului normativ, titularii intreprinderii individuale sau PFA vor fi obligati sa solicite inscrierea in Registrul Comertului a mentiunilor privind participarea in mod obisnuit a sotiei sau sotului la  activitatea desfasurata de II sau PFA. Acest lucru se va realiza pe baza declaratiei pe proprie raspundere si a certificatului  de casatorie.

Totusi, reglementarile in vigoare nu detaliaza procedura pe  care trebuie sa o urmeze sotul sau sotia unei PFA sau II pentru a se asigura in  sistemul de somaj.

In acest sens, a fost publicata HG nr. 119/2014 in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 197 din 20 martie, care cuprinde pasii pe care trebuie sa ii urmeze  aceasta categorie de persoane pentru a beneficia de somaj.

Mai exact, pentru a se asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, sotul  sau sotia titularului unei PFA sau II pot incheia cu agentia pentru ocuparea  fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori isi exercita dreptul de rezidenta  potrivit legii, un contract de asigurare pentru somaj.

Acest contract de asigurare va contine, printre altele, urmatoarele  informatii:

  • venitul lunar asigurat;
  • cota de contributie;
  • cuantumul contributiei lunare;
  • contul in care se va plati contributia;
  • termenul de plata al contributiei;

Pentru incheierea contractului de asigurare pentru somaj, sotul sau sotia titularului unei PFA sau II trebuie sa dovedeasca ca au calitatea de  asigurat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari  sociale, precum si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate cu contractul de asigurare sau cu orice alt document justificativ privind  dobandirea calitatii de asigurat in cadrul acestor sisteme de asigurari  sociale, eliberat de institutiile competente potrivit legii, in original si  copie, se mentioneaza in reglementarile recent intrate in vigoare.

Potrivit HG nr. 119/2014, pentru incheierea unui contract de asigurare pentru somaj, calitatea de sotie/sot a titularului intreprinderii  individuale/persoanei fizice autorizate se va dovedi cu documentul emis conform  prevederilor legale de catre Registrul Comertului.

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!