0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin al MFP au fost introduse noi conditii in ceea ce priveste inregistrarea punctelor de pentru entitatile care desfasoara activitati de .

In Monitorul Oficial nr. 706 din 16 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1330/2012 al MFP pentru modificarea anexelor nr. 2, 4 si 7 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.

In cadrul Ordinului 1330/2012 se arata ca:

In privinta conditiilor privind inregistrarea punctelor de schimb valutar pentru entitatile care desfasoara activitati de schimb valutar, in nota de constatare se vor mentiona dotarile existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, existenta sistemului de alarmare impotriva efractiei, existenta planului de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul) si existenta planului de interventie prevazut de legislatia privind apararea impotriva incendiilor.

Casele de schimb valutar, persoanele juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar ca obiect de activitate, entitatile care detin in administrare cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute, sunt obligate sa se conformeze prevederilor prezentului ordin si sa depuna documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar la directia de specialitate care asigura secretariatul Comisiei, in termen de 360 de zile de la intrarea in vigoare a acestuia.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!