0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 826 din 12 noiembrie 2014 a fost publicata  a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind  pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

In cadrul Contractului de asigurare de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor si autorizarea asiguratorilor pentru practicarea asigurarii RCA se arata:

In conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguratorii care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul Romaniei acorda despagubiri pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, de care asiguratii raspund delictual fata de terte persoane. Nu intra sub incidenta asigurarii raspunderea decurgand din executarea unui contract de transport de bunuri efectuat cu titlu oneros.

Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti prin intermediul vehiculului

Conditiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de prevederile Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta norma.
Autorizarea asiguratorilor si conditii privind practicarea asigurarii obligatorii RCA

Asiguratorii pot practica asigurarea obligatorie RCA daca sunt autorizati pentru desfasurarea activitatii de asigurare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii speciale:

 • sunt autorizati pentru subscrierea riscurilor de raspundere civila a vehiculelor, prevazute la lit. B clasa 10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • dispun de un reprezentant de despagubiri in fiecare stat situat in limitele teritoriale de acoperire a asigurarii RCA, definite la art. V pct. 7 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte state semnatare ale Acordului multilateral;
 • dispun de o retea teritoriala formata din cel putin o unitate, sucursala ori agentie, inregistrata la oficiul registrului comertului, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov, atat pentru activitatea de contractare a asigurarii, cat si pentru cea de constatare si lichidare a daunelor pentru vehicule;
 • efectueaza activitate de constatare a daunelor auto prin personal specializat, propriu sau mandatat, si efectueaza plati de despagubiri in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, cu exceptia judetului Ilfov;
 • dispun, atat pentru sediul central, cat si pentru unitati teritoriale, de o dotare cu tehnica de calcul si software adecvate si de personal care sa permita contractarea asigurarii RCA, tinerea unor evidente detaliate privind incheierea, derularea si incetarea asigurarii RCA, gestionarea dosarelor de dauna si transmiterea in format electronic a acestor informatii catre baza de date CEDAM;
 • desfasoara activitatea privind incheierea asigurarii obligatorii RCA numai la:
  (i) sediile principale sau secundare ale asiguratorilor, ale intermediarilor de asigurari;
  (ii) sediile principale sau secundare ale asiguratilor ori ale potentialilor asigurati persoane juridice;
  (iii) domiciliul sau, dupa caz, resedinta asiguratilor ori a potentialilor asigurati persoane fizice;
 • detin un program de reasigurare care garanteaza o retinere proprie prudentiala;
 • sunt membri ai Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, denumit in continuare BAAR, precum si ai Asociatiei „Fondul de protectie a victimelor strazii”.

Conditiile pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA trebuie indeplinite pe toata perioada de valabilitate a autorizarii de catre asiguratorii autorizati pentru practicarea acestei asigurari.

Asiguratorii care au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie RCA isi asuma raspunderea pentru toate politele RCA si pentru toate erorile sau omisiunile aparute la emiterea politelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii in asigurari.

 decide acordarea autorizatiei pentru practicarea asigurarii obligatorii RCA in urma analizei documentelor depuse, precum si a analizei indicatorilor care atesta faptul ca asiguratorul poate gestiona aceasta forma de asigurare in conditii compatibile cu reglementarile privind practica prudentiala.

Autorizatia poate fi retrasa sau suspendata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in conditiile legii.

Asiguratorii RCA au obligatia de a transmite Autoritatii de Supraveghere Financiara, in termen de 30 de zile de la data autorizarii, urmatoarele documente:

 • dovada raporturilor juridice de reasigurare;
 • copie a mandatului BAAR pentru eliberarea de carti verzi, in calitate de membru al biroului national;
 • copie a documentului care atesta afilierea la Asociatia „Fondul de protectie a victimelor strazii”.

Asiguratorii RCA au obligatia de a transmite Autoritatii de Supraveghere Financiara copia actului aditional care modifica si/sau completeaza contractul de reasigurare transmis potrivit alin. (1) lit. a), in termen de 30 de zile de la data modificarii sau completarii.

Asiguratorii RCA care au notificat Autoritatii de Supraveghere Financiara desfasurarea activitatii de asigurare de raspundere civila a vehiculelor pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a-si desfasura activitatea cu respectarea prevederilor legale nationale ale tarilor respective.

Asiguratorii care au dreptul de a practica asigurarea obligatorie RCA pe teritoriul Romaniei, in baza dreptului de stabilire si a libertatii de a presta servicii, isi desfasoara activitatea cu respectarea prevederilor prezentei norme.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!