0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Un nou concurs pentru ocuparea posturilor vacante la Directia Generala de  Antifrauda Fiscala se va desfasura in aceasta primavara, a anuntat astazi Fiscul  pe pagina sa de internet. De aceasta data, sunt puse la bataie 300 de posturi de  inspector antifrauda fiscala, cei interesati avand posibilitatea de a aplica  pana la 12 februarie. Pana in prezent, pe locurile puse la dispozitie de Fisc  s-au inscris 59 de candidati la nivel national, 24 dintre acestia candidand  pentru posturile din cadrul Directiei de combatere a fraudelor.

Directia Generala Antifrauda Fiscala este o directie  infiintata recent in cadrul ANAF, prin OUG nr. 74/2013, in vigoare din luna iulie  2013. Conform reglementarilor instituite la acea data, structura efectueaza  activitati de control cu privire la respectarea actelor normative din domeniul  fiscal si participa la actiuni de depistare si combatere a activitatilor care  genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.

Numirea personalului, adica a inspectorilor antifrauda, se face pe baza de  concurs sau examen, ocuparea functiilor publice fiind facuta in urma promovarii  evaluarilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unitatilor  specializate acreditate in conditiile legii si a evaluarilor de integritate.

Avand in vedere aceste prevederi, ANAF a organizat, in toamna lui 2013, un  concurs in urma caruia au fost ocupate 850 de posturi in cadrul DGAF, din cele  peste 1100 puse la bataie. Detalii despre acest subiect puteti citi AICI.

Inca de la acea data, Fiscul anunta ca un nou concurs se va organiza in  primavara anului 2014, pentru ca toate locurile sa fie ocupate: “Pana acum,  am recrutat 850 de inspectori, iar in primavara vom completa posturile ramase  vacante. Aveam, de pilda 120 de inspectori in Olt si numai 64 in Ilfov, iar  numarul companiilor din cele doua judete era invers proportional cu resursele  noastre”, a explicat Octavian Deaconu, secretarul general al  ANAF, la inceputul lunii noiembrie 2013.

Prin urmare, ANAF a publicat recent anuntul ca un nou  concurs pentru ocuparea de posturi la Directia generala antifrauda  fiscala se va organiza in data de 1  martie 2014.

Este vorba de un numar de 300 de posturi repartizate dupa cum urmeaza:

 • 108 posturi la Directia de combatere a fraudelor
 • 192 posturi in cadrul celorlalte structuri ale DGAF

Situatia inscrierilor la nivel national a fost  publicata recent de Fisc pe site-ul propriu. Astfel, pana la data de 4  februarie, ora 17.00, s-au inscris in total 59 de candidati pe  cele 300 posturi puse la dispozitie in cadrul concursului, repartizate  astfel:

 • 35 de candidati pentru posturile din cadrul celorlalte  structuri ale DGAF – consultati AICI situatia inscrierilor
 • 24 de candidati pentru posturile din cadrul Directiei de  combatere a fraudelor – consultati AICI situatia inscrierilor

Cine poate participa la  concurs?

Regulamentul de desfasurare a concursului  sau examenului pentru ocuparea functiei publice specifice de inspector  antifrauda in cadrul Fiscului a fost aprobat in 9 septembrie 2013, prin HG  nr. 677/2013. Documentul stabileste ca la concurs poate participa orice persoana  care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul  functionarilor publici:

 • are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
 • cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 • are varsta de minimum 18 ani impliniti;
 • are capacitate deplina de exercitiu;
 • are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care  candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia  publica;
 • indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 • nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,  contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu  serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de  coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o  incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a  intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul  individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 • nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita  prin lege.

In plus, conform anuntului ANAF, candidatii trebuie sa aiba vechime in  specialitatea  studiilor necesare in executarea functiei, dupa cum  urmeaza:

 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul  profesional superior, vechimea trebuie sa fie de 9 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul  profesional principal, vechimea trebuie sa fie de 5 ani;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul  profesional asistent, vechimea trebuie sa fie de 1 an;
 • pentru functia publica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul  profesional debutant, vechimea nu este necesara.

De asemenea, candidatii trebuie sa dovedeasca promovarea evaluarilor de  integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Directiei generale antifrauda  fiscala din punct de vedere psihologic si al comportamentului simulat, de catre  personal sau cabinete de specialitate, autorizate in conditiile legii.

Ce trebuie sa contina dosarul de  inscriere?

Potrivit anuntului publicat de Fisc in cursul zilei de astazi, dosarul de  inscriere a candidatilor va contine in mod obligatoriu urmatoarele  documente:

 • cererea de inscriere privind participarea la concurs
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie sau a altor acte, in cazul in care  numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de  identitate;
 • copia diplomei de licenta sau echivalent;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in  specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
 • copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu  cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al  candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa  contina, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
 • o declaratie pe propria raspundere
 • curriculum vitae, potrivit modelului comun european;
 • documentele care atesta promovarea evaluarilor psihologice complexe si a  celor de integritate, eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii  concursului.

ANAF atentioneaza, de asemenea, ca vechimea in munca si/sau in specialitatea  studiilor dobandita dupa data de 1 ianuarie 2011 va fi atestata prin  adeverinte care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul  Presedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013.

In ceea ce priveste copiile de pe actele prevazute mai sus, acestea se vor  prezenta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se  certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul tehnic al  comisiei de examinare si evaluare.

“Sunt considerate complete dosarele de concurs care contin toate  documentele prevazute, pana la termenul limita stabilit in anuntul de  concurs”, mai puncteaza institutia.

Dosarele se pot depune de luni pana vineri, intre orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) si 8:30 – 14:30 (vineri), la sediul ANAF din  Piata Alba-Iulia nr.6, bloc I5, sector 3, parter (in dreapta), sala de sedinte. Termenul limita pana la care se poate aplica este 12  februarie 2014.

In ce va consta  concursul?

Potrivit regulamentului de concurs, odata finalizata selectia dosarelor de  inscriere, concursul sau examenul va consta in 2 etape, proba scrisa si  interviul.

Proba  scrisa

In aceasta sesiune de examen, proba scrisa se va desfasura in data de 1 martie 2104.

Conform Regulamentului, proba va consta in rezolvarea unor teste-grila.  “Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiei  publice pentru care se organizeaza concursul”, se arata in documentul citat.

* Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei de  concurs (disponibila AICI), astfel incat sa asigure  capacitatea de analiza si sinteza a candidatilor, in concordanta cu nivelul si  specificul functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Pentru proba scrisa a concursului, punctajul este de maximum 100 de puncte.  Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut:

 • minimum 50 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea  functiilor publice de executie;
 • minimum 70 de puncte, in cazul concursurilor organizate pentru ocuparea  functiilor publice de conducere.

Atentie! La urmatoarea etapa, interviul, se vor  prezenta doar candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Interviul

Interviul in fata membrilor comisiilor de examinare si evaluare poate fi  sustinut doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa, ce vor  fi evaluati in baza calificativelor “admis” sau “respins”. In cadrul interviului  se vor testa abilitatile impuse de functie, aptitudinile si cunostintele  profesionale ale candidatilor, planul de interviu fiind intocmit in prealabil de  comisia de concurs.

“Interviul se sustine, de regula, intr-un termen de doua zile lucratoare de  la solutionarea contestatiilor la proba scrisa”, se mai precizeaza in  Regulament

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!