0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In conformitate cu prevederile art. 1566 Legii 287/2009 privind cu modificari si completari ulterioare, este definita ca fiind o conventie prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta impotriva unui tert.

 

La baza realizarii unei cesiuni de creanta sta incheierea unui contract de cesiune intre cedent si cesionar si care, de asemenea, va sta la baza inregistrarii incasarii. In cazul cesiunii de creanta, in conditiile in care acordul debitorului nu este necesar, obligatia acestuia de a plati cesionarului intervine atunci cand: accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa; primeste o comunicare scrisa a cesiunii, pe suport de hartie sau in format electronic, in care se arata identitatea cesionarului, se identifica in mod rezonabil creanta cedata si i se solicita sa plateasca cesionarului.

Conform precizarilor din Normele metodologice privind Codul fiscal, art.134^2, punct 16, alin (12), in cazul cesiunii de creante, data incasarii este: data cesiunii creantelor, indiferent de pretul obtinut pe creanta – in situatia in care furnizorul/prestatorul cesioneaza creantele; data cesiunii creantelor la nivelul creantei cesionate – in situatia in care beneficiarul cesioneaza furnizorului/ prestatorului orice creanta (inclusiv cesiunea dreptului de rambursare a TVA) drept plata pentru achizitiile efectuate. Pentru contribuabilii care aplica sistemul , taxa va fi colectata: numai la data incasarii – respectiv la data cesiunii creantelor in cele doua situatii prezentate mai sus; numai daca incasarea are loc inainte de implinirea celor 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

Sursa: Curierul National

Distribuie acest articol!