0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Potrivit reglementarilor, contribuabilii care achita taxa de timbru  judiciar isi pot primi inapoi banii. Acest lucru se intampla doar  atunci cand taxa platita nu era datorata, cand s-a platit mai mult  decat cuantumul legal sau cand, in procesul de divort, partile au renuntat  la judecata ori s-au impacat. Procedura concreta prin care poate fi recuperata  taxa platita deja a fost stabilita recent printr-un act normativ intrat in  vigoare la sfarsitul lunii ianuarie.

Sistemul taxei judiciare de timbru a fost modificat substantial in vara  anului 2013, printre schimbari numarandu-se introducerea taxei judiciare de  timbru pentru cereri care in trecut au fost scutite de la plata, dar si  stabilirea unor tarife mult mai mari fata de cele practicate in cazul anumitor  actiuni. Masurile sunt cuprinse in OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 392, din 29 iunie 2013 si  intrata in vigoare la data publicarii.

Potrivit acestui act normativ, cei care achita taxa de timbru  judiciar pot primi inapoi banii in urmatoarele situatii:

 • cand taxa platita nu era datorata;
 • cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal;
 • cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, ca  urmare a unor dispozitii legale;
 • cand actiunea corect timbrata a fost anulata in conditiile art. 200 alin.  (3) din Codul de procedura civila sau cand reclamantul a renuntat la judecata  pana la comunicarea cererii de chemare in judecata catre parat;
 • cand, in procesul de divort, partile au renuntat la judecata ori s-au  impacat;
 • cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas  definitiva;
 • in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand  cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala, precum si in cazul  respingerii cererii, ca nefiind de competenta instantelor romane;
 • cand probele au fost administrate de catre avocati sau consilieri  juridici;
 • in cazul in care participantul la proces care a fost recuzat se abtine sau  daca cererea de recuzare ori de stramutare a fost admisa;
 • in alte cauze expres prevazute de lege.

Dreptul de a solicita restituirea va fi exercitat in baza unei cereri de  restituire adresate instantei judecatoresti la care s-a introdus actiunea sau  cererea. In cazul taxelor platite pentru cereri formulate la Ministerului Justitiei  sau Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cererea de  restituire se adreseaza acestuia.

Procedura concreta de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe  judiciare de timbru a fost aprobata recent prin Ordinul MFP nr. 1918/2013, publicat in Monitorul  Oficial, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2014.

Astfel, conform reglementarilor instituite la sfarsitul lunii ianuarie,  sumele achitate de contribuabili cu titlu de taxe judiciare de timbru pot fi  restituite la cererea solicitantilor.

Stabilirea sumelor care se restituie se va face de catre instanta  judecatoreasca la care s-a introdus actiunea sau cererea, iar compensarea si/sau  restituirea se fac/face de catre organul fiscal competent din cota-parte a taxei  care i se cuvine.

Concret, pentru a-si recupera banii achitati deja, contribuabilul  solicitant depune cererea de restituire la instanta judecatoreasca  competenta. Mai departe, cererea, solutionata de instanta de judecata, va  fi depusa la registratura unitatii administrativ-teritoriale (organul  fiscal local) la care a fost achitata taxa.

Atentie! Solicitantul va depune cererea in original in termenul  legal de prescriptie a dreptului de a cere restituire, respectiv in termen  de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere  dreptul la restituire. Daca este depasit acest termen, contribuabilul nu mai are  dreptul de a solicita restituirea.

Conform normlor aplicabile deja, pe cererea de restituire solicitantul va  inscrie urmatoarele: numele si prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, codul de  identificare fiscala, modalitatea de restituire a banilor: in contul bancar, in  numerar sau prin mandat postal, dupa caz, si ataseaza documentul de plata al  taxei judiciare de timbru.

Odata inregistrata cererea, in termen de maximum 3 zile lucratoare organul  fiscal local va transmite mai departe organului fiscal central din  subordinea ANAF documentatia completa:

 • cererea solicitantului
 • decizia instantei judecatoresti competente
 • documentul de plata a taxei judiciare de timbru, in copie
 • certificarea faptului ca suma in cauza a fost incasata si nu a mai fost  restituita, in original

Dupa primirea cererii de restituire, compartimentul cu atributii de  compensare/restituire, va verifica dosarul si va identifica eventualele  obligatii fiscale restante inregistrate de catre solicitant.

In cazul in care contribuabilul nu are datorii la bugetul de  stat, compartimentul va intocmi formularul ITL 060 – “Decizia de  restituire a sumelor de la bugetul local”, in doua exemplare, din care un exemplar se va transmite  solicitantului, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului.  Apoi, se va realiza restituirea banilor, fie in contul bancar indicat prin  cererea de restituire, fie in numerar, pentru sume aprobate de instanta  judecatoreasca mai mici de 500 lei, fie prin mandat postal. In cazul in care  restituirea se face in cont bancar, in cererea de restituire se vor indica codul  IBAN si banca la care este deschis acest cont.

Important! In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea  sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat  prin cererea de restituire.

Pe de alta parte, daca se constata ca solicitantul are obligatii  fiscale neachitate, sumele solicitate se restituie numai dupa efectuarea  compensarii cu obligatiile bugetare existente in evidenta analitica pe  platitori.

Sursa: Avocatnet

 

Distribuie acest articol!