0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 399 din 3 iulie 2013 a fost publicata pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind si publicitatea comparativa.

In cadrul actului normativ se arata:

privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 559 din 24 iulie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Definitii

  • – astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In vederea combaterii si stoparii publicitatii inselatoare si a respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, comerciantii, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. d), precum si asociatiile si organizatiile care au un interes legitim pot sa sesizeze Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Consiliul National al Audiovizualului.

In vederea respectarii dispozitiilor privind publicitatea comparativa, consumatorii, astfel cum sunt definiti la art. 3 lit. h), pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (1) sau din oficiu, Ministerul Finantelor Publice, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 si 6 si aplica sanctiunile prevazute la art. 10.

La sesizarea persoanelor prevazute la alin. (2) sau din oficiu, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentantii sai, constata incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 6 si aplica sanctiunile corespunzatoare.

Sesizarea adresata Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor poate fi indreptata:

  • impotriva unuia sau a mai multor comercianti din acelasi sector economic;
  • impotriva responsabilului de cod, in cazul in care respectivul cod incurajeaza nerespectarea dispozitiilor legale in materie.

La sesizarea comerciantilor ori a consumatorilor, a asociatiilor si a organizatiilor care au interes legitim sau din oficiu, Ministerul Finantelor Publice ori, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentantii sai, va solicita comerciantului care isi face publicitate sa furnizeze toate dovezile necesare privind exactitatea afirmatiilor, a indicatiilor ori a prezentarilor din anuntul publicitar.

Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor solicita comerciantilor care isi fac publicitate dovezi potrivit prevederilor alin. (1) si (3), luand in considerare interesele legitime ale acestor comercianti, precum si cele ale comerciantilor ori ale consumatorilor prejudiciati, dupa caz.

Comerciantul care isi face publicitate este obligat sa puna la dispozitia reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la termenele si in forma stabilite de acestea, toate documentele, datele si informatiile care sa probeze exactitatea afirmatiilor continute in anuntul publicitar.

In cazul publicitatii comparative, comerciantul care isi face publicitate este obligat sa prezinte, cu celeritate, reprezentantilor Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor dovezile, documentele, datele si informatiile prevazute in prezentul articol.

In cazul in care dovezile solicitate nu sunt prezentate de comerciant ori prezentarea dovezilor se face de catre acesta dupa expirarea termenului stabilit de Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ori daca aceste dovezi sunt considerate incomplete sau insuficiente, afirmatiile din anuntul publicitar in cauza vor fi considerate inexacte.

Constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de reprezentantii Ministerului Finantelor Publice sau, dupa caz, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

In vederea eliminarii efectelor de durata ale publicitatii inselatoare sau ale publicitatii comparative ilegale a carei incetare, respectiv interzicere, a fost dispusa printr-un proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, care nu a fost contestat, ori printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila prin care s-a dispus o astfel de masura, Ministerul Finantelor Publice sau, dupa caz, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin reprezentanti imputerniciti, va solicita comerciantului in cauza:

  • publicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei sau a hotararii judecatoresti, integral ori in extras;
  • publicarea unei declaratii rectificative care sa cuprinda datele de identificare a comerciantului contravenient, contraventia savarsita, data la care a fost savarsita, precum si masurile dispuse.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!