0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 132 din 24 februarie 2014 a fost publicat al ministrului Educatiei Nationale privind organizarea, functionarea, a si calendarul admiterii in cu durata de 3 ani.

 

In cadrul Metodologiei de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani se arata:

Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si functionarea invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani, in conditiile legii, incepand cu anul scolar 2014–2015.

Invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, denumit in continuare invatamant profesional cu durata de 3 ani, are urmatoarele obiective:

  • dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificari profesionale de nivel 3 al Cadrului national al calificarilor corespunzator nivelului de referinta 3 al Cadrului european al calificarilor;
  • dezvoltarea competentelor profesionale ale elevilor preponderent in cadrul stagiilor de pregatire practica organizate la operatori economici.

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani este organizat dupa clasa a VIII-a, ca parte a invatamantului secundar superior.

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca invatamant cu frecventa, cursuri de zi.

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani, reglementat prin prezenta metodologie, poate fi desfasurat si in limbile minoritatilor nationale.

Pot opta pentru inscrierea in invatamantul profesional si elevii din invatamantul special care finalizeaza invatamantul secundar inferior, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani se finalizeaza cu examen de certificare a calificarii profesionale.

Formarea profesionala initiala prin invatamantul profesional cu durata de 3 ani consta in:

  • pregatire profesionala de baza intr-un domeniu de formare profesionala, pe parcursul primului an de invatamant profesional;
  • pregatire profesionala generala si de specialitate, specifica unei calificari profesionale, pe parcursul celui de-al doilea si al treilea an de invatamant profesional.

Efectivul de elevi al unei formatiuni de studiu pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani respecta prevederile legale in vigoare.

O formatiune de studiu se poate organiza cu elevi de la una sau maximum doua calificari profesionale din acelasi domeniu de pregatire profesionala.

In cazuri exceptionale, si numai cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, se poate organiza o formatiune de studiu si pentru doua calificari profesionale din domenii de pregatire profesionala diferite.

Elevii din invatamantul profesional cu durata de 3 ani beneficiaza de sustinere financiara, in conformitate cu prevederile legale, prin Programul national de protectie sociala „Bursa profesionala“, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional.

Distinct de sprijinul financiar acordat conform alin. (1), elevii din invatamantul profesional cu durata de 3 ani pot beneficia si de sustinere financiara, stimulente si alte forme de sprijin acordate de partenerul de practica, in conditiile legii si in conformitate cu prevederile contractului de practica.

Organizarea invatamantului profesional cu durata de 3 ani

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani se poate organiza numai in unitatile de invatamant profesional si tehnic acreditate sau autorizate sa furnizeze formare profesionala initiala pentru calificarile de nivel 2 specificate in Nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatire prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, in conditiile legii. Calificarile de nivel 2 specificate in Nomenclatorul calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatire prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare corespund nivelului 3 al Cadrului national al calificarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013.

Unitatile de invatamant care organizeaza invatamant profesional cu durata de 3 ani trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

  • existenta bazei materiale necesare desfasurarii pregatirii elevilor pentru dobandirea calificarii profesionale;
  • existenta resursei umane calificate, prin personal didactic propriu sau personal didactic asociat.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!