0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Daca taxa judiciara de timbru a fost achitata intr-un cuantum mai mic decat cel datorat, actiunea nu va putea fi anulata integral ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit.

 

Constata ca la data de 11.08.2011 reclamantul P. G. a chemat in judecata pe paratul S.C. G. A. S.A, solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa oblige paratul la plata sumei de 11 641,23 lei reprezentand contravaloare indemnizatie de asigurare conform politei de asigurare CASCO.

A solicitat obligarea acestuia la plata dobanzii legale, la plata de daune morale si cheltuieli de judecata.

Prin rezolutia de primire a cererii de chemare in judecata , reclamantul P. G. a fost citat cu mentiunea de a achita taxa judiciara de timbru in cuantum de 809,47 lei si timbru judiciar in cuantum de 5 lei, sub sanctiunea anularii cererii ca netimbrata.

In sedinta publica de la 21.10.2011, reclamantul prin aparator a depus chitanta de plata partiala a sumei fixate de catre instanta, respectiv 750 lei.

Prin sentinta nr. 15526 din 21.10.2011 pronuntata de Judecatoria Craiova a admis exceptia insuficientei timbrarii cererii si a dispus anularea cererii formulata de reclamantul Pufulete Gheorghe, impotriva paratei SC G. A. SA, ca insuficient timbrata.

Pentru a se pronunta astfel instanta de fond, prin prisma exceptiei invocate a retinut ca potrivit dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 146/1997 actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute in aceasta lege, iar conform art. 20, taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit fiind sanctionata cu anularea actiunii sau cererii.

Intrucat reclamantul, desi citat cu mentiunea de a face dovada achitarii taxei judiciare de timbru corespunzatoare sumei pretinse, a achitat in parte cuantumul acesteia( conform chitantei depusa la dosar), astfel incat in temeiul art. 7 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997, a anulat cererea ca insuficient timbrata.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamant P. G., solicitand i casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante.

In motivare recurentul a aratat ca a achitat suma de 750 lei calculand cu aproximatie la valoarea mentionata in cererea introductiva, iar aparatorul sau a timbrat cererea pana la sfarsitul sedintei cu suma de 90 lei( cererea nr. 43457/21.10.2010), astfel ca valoarea taxei judiciare de timbru achitata este mai mare decat cea mentionata pe cererea de chemare in judecata.

Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor art. 304 indice 1 Cod procedura civila, instanta apreciaza recursul ca fiind intemeiat.

Astfel, observand sentinta pronuntata in cauza instanta constata ca la data de 21.10.2011, data la care dosarul a ramas in pronuntare, recurentul reclamant a depus chitanta nr. 1075304-294-0134 din 26.09.2011 facand dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 750 lei.

La aceeasi data recurentul reclamant a atasat la cererea inregistrata sub nr. 25347/21.10.2011 (cerere depusa dupa terminarea sedintei de judecata) chitanta nr. 1075304-294-0140 din 21.10.2011 reprezentand dovada achitarii diferentei taxei judiciare de timbru in cuantum de 90 lei.

Potrivit dispoz. art. 20 din Legea nr. 146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, sub sanctiunea anularii actiunii sau cererii.

Daca taxa judiciara de timbru a fost achitata intr-un cuantum mai mic decat cel datorat, actiunea nu va putea fi anulata integral ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit.

In cauza, recurentul reclamant a investit instanta cu o actiune in pretentii, solicitand obligarea paratului G. A. la plata sumei de 11.641,23 lei reprezentand contravaloarea indemnizatiei de asigurare precum si la plata dobanzii legale si a daunelor morale.

La data de 21.10.2011 in sedinta publica, recurentul reclamant a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 750 lei, astfel incat instanta vazand si dispozitiile legale mai sus citate apreciaza ca in mod gresit instanta de fond a anulat in totalitate actiunea.

Fata de cele retinute si avand in vedere ca instanta de fond a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului, in temeiul art. 312 alin.5 Cod procedura civila, va fi admis recursul, casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante.

Sursa: Portal.just.ro

Distribuie acest articol!