0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 334 din 7 mai 2014 a fost publicat al ministrului Afacerilor Interne pentru stabilirea Procedurii de cautare si de furnizare a datelor privind , precum si a elementelor acestor date.

 

In cadrul Procedurii de cautare si de furnizare a datelor privind inmatricularea vehiculelor, precum si elementele acestor date se arata:

Prin prezenta procedura se stabileste modul de:

 • cautare automatizata de catre politia rutiera din cadrul Politiei Romane si Politia de Frontiera Romana a datelor privind inmatricularea vehiculelor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari, in sistemele de evidenta ale statelor membre;
 • furnizare de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, denumita in continuare , a datelor privind inmatricularea vehiculelor prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 5/2014, prin accesarea automatizata de catre punctele nationale de contact ale statelor membre, altele decat Romania, a Registrului national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, denumit in continuare RNEPCVI.

Cautarea automatizata vizeaza vehiculele inmatriculate intr-un stat membru, altul decat Romania, cu care au fost savarsite incalcari pe teritoriul Romaniei.

Activitatea de furnizare a datelor vizeaza vehiculele inmatriculate in Romania, cu care au fost savarsite incalcari pe teritoriile altor state membre.

Prezenta procedura se aplica in mod corespunzator si in situatia cautarii si furnizarii datelor privind inmatricularea vehiculelor in relatia cu un stat tert in baza si in conditiile acordului incheiat de statul tert cu Uniunea Europeana in vederea participarii la schimbul de date privind inmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, de la momentul intrarii in vigoare a acestui acord.

Inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane si inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera desemneaza cate o structura pentru a coordona, la nivelul fiecarui inspectorat general, activitatile specifice privind schimbul transfrontalier de informatii referitoare la incalcari, prin utilizarea cautarii automatizate a datelor privind inmatricularea vehiculelor in sistemele de evidenta apartinand altor state membre, in conditiile Legii nr. 5/2014.

In vederea asigurarii cautarii si furnizarii datelor privind inmatricularea vehiculelor, in conditiile prezentei proceduri, DRPCIV indeplineste urmatoarele activitati:

 • asigura functionarea componentei nationale a platformei informatice ;
 • asigura accesul la componenta nationala a platformei informatice EUCARIS pentru personalul autorizat;
 • intocmeste si actualizeaza lista cu personalul autorizat;
 • adopta masuri tehnice, operative si de procedura pentru asigurarea disponibilitatii efectuarii de cautari automatizate sau furnizarii de date privind inmatricularea vehiculelor, 24 de ore din 24 si 7 zile din 7;
 • adopta masuri de securitate in legatura cu gestionarea si functionarea echipamentelor si programelor informatice aferente componentei nationale a platformei informatice EUCARIS,

In cazul unor probleme tehnice care nu permit asigurarea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d), DRPCIV informeaza imediat atat punctele nationale de contact ale statelor membre, cat si politia rutiera din cadrul Politiei Romane si Politia de Frontiera Romana si convine cu acestea asupra modalitatii alternative temporare de efectuare a schimbului de date.

DRPCIV asigura sprijin si asistenta politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane in instalarea aplicatiilor client la nivelul acestor structuri pentru utilizarea componentei nationale a platformei informatice EUCARIS.

DRPCIV asigura sprijin, asistenta si indrumare politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane pentru utilizarea programelor informatice aferente componentei nationale a platformei informatice EUCARIS, sens in care poate emite anumite instructiuni de utilizare.

In cadrul activitatilor de asigurare a cautarii si furnizarii datelor privind inmatricularea vehiculelor, la nivelul DRPCIV se iau masurile adecvate in vederea:

 • asigurarii prelucrarii datelor cu caracter personal care fac obiectul schimbului de date, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
 • tinerii evidentei prelucrarilor de date pe care le efectueaza;
 • transmiterii informatiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la rezultatele obtinute, la cererea punctelor nationale ale statelor membre, altele decat Romania.

Procedura de cautare automatizata a datelor privind inmatricularea vehiculelor

Cautarea individuala

DRPCIV asigura politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane accesul la componenta nationala a platformei informatice EUCARIS, prin intermediul personalului autorizat.

In vederea asigurarii accesului, DRPCIV acorda autorizatie speciala de acces personalului politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si Politiei de Frontiera Romane.

Cautarile individuale se efectueaza numai de personalul autorizat de catre DRPCIV.

Lista personalului autorizat sa efectueze cautari individuale se actualizeaza permanent la nivelul DRPCIV, al politiei rutiere din cadrul Politiei Romane si al Politiei de Frontiera Romane.

Pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces, politia rutiera din cadrul Politiei Romane si Politia de Frontiera Romana solicita DRPCIV acordarea drepturilor de acces pentru politistii care au competente legale in constatarea si sanctionarea incalcarilor savarsite pe teritoriul Romaniei. Solicitarile trebuie insotite de urmatoarele documente:

 • fisele de utilizator si angajamentele prevazute in anexele nr. 1 si 2, completate si semnate de politisti;
 • dovada efectuarii de catre politisti a unui instructaj in ceea ce priveste legislatia privind protectia datelor cu caracter personal.

Personalul propus pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces se identifica si se desemneaza din randul politistilor cu competente legale in constatarea si sanctionarea incalcarilor, familiarizati cu utilizarea tehnicii de calcul. Se recomanda selectia politistilor care au cunostinte de limba engleza, avand in vedere specificul aplicatiilor informatice aferente platformei informatice EUCARIS.

Autorizatia speciala de acces se elibereaza de catre DRPCIV daca unitatea/subunitatea solicitanta asigura o statie de lucru conectata la Reteaua de comunicatii voce date a Ministerului Afacerilor Interne, pe care este instalat un soft antivirus licentiat, cu abonament de actualizare. Este interzis accesul la internet al statiei respective.

Autorizatia speciala de acces se retrage de DRPCIV in situatia in care se constata ca nu mai subzista conditiile in care aceasta a fost acordata.

Autorizatia speciala de acces poate fi acordata sau retrasa si de politia rutiera din cadrul Politiei Romane ori de Politia de Frontiera Romana, in cazul in care DRPCIV pune la dispozitia acestora o aplicatie informatica dedicata gestionarii utilizatorilor.

Instructajul se realizeaza de catre responsabilii cu protectia datelor personale de la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane, inspectoratelor judetene de politie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, inspectoratelor teritoriale ale politiei de frontiera sau Garzii de Coasta, dupa caz, in cadrul carora isi desfasoara activitatea politistii ce urmeaza a fi propusi pentru obtinerea autorizatiei speciale de acces ori de catre Oficiul Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din Ministerul Afacerilor Interne.

In urma instructajului efectuat, unitatile elibereaza o dovada in acest sens.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!