0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat al ministrului Finantelor Publice si al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de .

 

In cadrul Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se arata:

Fac obiectul prezentei proceduri sumele achitate de contribuabili, cu titlu de taxe judiciare de timbru, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, denumita in continuare ordonanta, pentru care instantele judecatoresti competente, Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit suma cuvenita a fi restituita la cererea solicitantilor.

Stabilirea sumelor de restituit se face de catre instanta judecatoreasca prevazuta de art. 45 alin. (4) din ordonanta, denumita in continuare instanta judecatoreasca competenta, iar compensarea si/sau restituirea se fac/face de catre organul fiscal competent din cota-parte a taxei care i se cuvine.

In vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, in original, la registratura unitatii administrativ-teritoriale, denumita in continuare organul fiscal local, cererea de restituire solutionata de instanta judecatoreasca competenta. Pe cererea de restituire solicitantul inscrie numele si prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, modalitatea de restituire a banilor: in contul bancar, in numerar sau prin mandat postal, dupa caz, si ataseaza documentul de plata al taxei judiciare de timbru.

In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat prin cererea de restituire, iar in cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se va efectua fie in contul bancar indicat prin cererea de restituire, fie in numerar, pentru sume aprobate de instanta judecatoreasca mai mici de 500 lei, fie prin mandat postal. In cazul in care restituirea se face in cont bancar, in cererea de restituire se vor indica codul IBAN si banca la care este deschis acest cont.

Cererea de restituire prevazuta la pct. 3 se solutioneaza in termenul prevazut de art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, calculat de la data depunerii acesteia la registratura organului fiscal local.

In termen de maximum 3 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii prevazute la pct. 3, organul fiscal local transmite organului fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, denumit in continuare organul fiscal central competent, cererea solicitantului, decizia instantei judecatoresti competente si documentul de plata a taxei judiciare de timbru, in copie, precum si certificarea faptului ca suma in cauza a fost incasata si nu a mai fost restituita, in original.

Certificarea operatiunii de plata a taxei judiciare de timbru se efectueaza de catre organul fiscal local, prin formularul „Adresa de confirmare a sumei achitate cu titlu de taxa judiciara de timbru cuvenita bugetului de stat“, prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

In scopul efectuarii compensarii prevazute de lege, sumele reprezentand taxa judiciara de timbru de restituit sunt exigibile la data depunerii cererii de restituire solutionate de instanta judecatoreasca competenta la registratura organului fiscal local.

Procedura de restituire a cotei-parti din taxa judiciara de timbru care se face venit al bugetului local

Dupa primirea cererii de restituire, compartimentul cu atributii de compensare/restituire, denumit in continuare compartiment, procedeaza la verificarea in evidenta analitica pe platitori, sub aspectul identificarii eventualelor obligatii fiscale restante inregistrate de catre solicitant.

Daca nu se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, compartimentul va intocmi formularul ITL 060 – „Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local“, in doua exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, dupa caz.

In cazul in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante ale solicitantului, sumele solicitate se restituie numai dupa efectuarea compensarii cu obligatiile bugetare existente in evidenta analitica pe platitori, cu respectarea prevederilor art. 116 si 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • Daca suma de restituit este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensare pana la concurenta sumei de restituit.
  • Daca suma de restituit este mai mare sau egala cu suma reprezentand obligatii fiscale restante ale solicitantului, se va efectua compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se acestuia.

In cazul in care s-a procedat la compensare, compartimentul va intocmi formularul ITL 060 – „Decizia de restituire a sumelor de la bugetul local“, in doua exemplare, din care un exemplar se va transmite solicitantului in termen de 7 zile, iar al doilea exemplar se va arhiva la dosarul solicitantului, dupa caz.

In vederea restituirii efective a sumelor cuvenite, organul fiscal local instiinteaza solicitantul in vederea prezentarii acestuia la ghiseu pentru efectuarea restituirii in numerar sau efectueaza restituirea in contul precizat de solicitant, dupa caz, cu incadrarea in termenul prevazut de art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!