0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2014 a fost publicata a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activitatii judecatorului de .

 

In cadrul Regulamentului privind organizarea activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate se arata:

Prezentul regulament stabileste modul de organizare a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, astfel cum este reglementata de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, desemnat in conditiile legii, supravegheaza si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate si respectarea drepturilor persoanelor condamnate prevazute de Legea nr. 254/2013.

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate este ajutat in activitatea sa de catre un grefier desemnat in conditiile legii.

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate are atributiile stabilite prin Legea nr. 254/2013 si prezentul regulament.

In exercitarea atributiilor sale, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate este independent, impartial si se supune numai legii.

In cazul in care judecatorul de supraveghere a privarii de libertate are de solutionat sesizari sau cereri care privesc pe sotul, ruda ori afinul sau, pana la gradul al IV-lea inclusiv, ori se afla intr-o alta situatie dintre cele prevazute la art. 177 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu privire la care considera ca i-ar fi afectata impartialitatea, acestea se solutioneaza de judecatorul supleant. Existenta acestei imprejurari se aduce imediat la cunostinta presedintelui curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla locul de detentie.

Dispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator si in situatia in care audierea sau cercetarea vizeaza o abatere disciplinara comisa in prezenta ori asupra judecatorului de supraveghere a privarii de libertate.

Pe durata exercitarii atributiilor privind supravegherea executarii pedepselor si a masurilor privative de libertate, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate nu poate desfasura alte activitati la instanta din cadrul careia a fost desemnat.

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate audia orice persoana condamnata sau care desfasoara activitati in sistemul penitenciar, poate solicita informatii ori inscrisuri de la administratia locului de detinere, poate face verificari la fata locului si are acces la dosarul individual al detinutilor, la evidente si orice alte inscrisuri sau inregistrari necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege, cu respectarea confidentialitatii si a secretului profesional, obligatie care incumba si grefierului desemnat de presedintele curtii de apel.

Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si sa puna la dispozitia acestuia documentele si informatiile solicitate.

Administratia penitenciarului sau, dupa caz, a centrului de retinere si arestare preventiva, centrului de arestare preventiva, centrului educativ sau centrului de detentie este obligata sa puna la dispozitia judecatorului de supraveghere a privarii de libertate un spatiu amenajat care sa permita desfasurarea activitatii acestuia in bune conditii si care sa fie folosit exclusiv de catre acesta.

Spatiul pus la dispozitia judecatorului de supraveghere a privarii de libertate trebuie sa fie dotat cu mobilier si fisete pentru pastrarea arhivei, echipament IT si sa ii permita acestuia accesul la internet, la programul de legislatie si la sistemul informatizat de evidenta a persoanelor private de libertate aflate in detentie.

Dotarea spatiului cu mijloace materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, inclusiv cu materiale consumabile, se asigura de Ministerul Justitiei, prin administratia penitenciarului sau, dupa caz, a centrului de retinere si arestare preventiva, centrului de arestare preventiva, centrului educativ sau centrului de detentie.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!