0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Prin Ordinul nr. 1.529/2012 al   a fost aprobat modelul si continutul formularului 097 „Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului ”.

Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 707/16.10.2012, iar in articolul de mai jos prezentam principalele sale prevederi.

 

Obligatie

Potrivit ordinului mentionat mai sus, formularul 097 se completeaza de inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem.

Au obligatia depunerii formularului 097:

 • persoanele impozabile a caror cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013;
 • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) din Codul Fiscal in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si a caror cifra de afaceri de la momentul inregistrarii in scopuri de TVA si pana la sfarsitul anului 2012 nu depaseste plafonul si care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;
 • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul Fiscal in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si a caror cifra de afaceri, realizata in cursul anului 2012 in perioada in care au fost inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal nu depaseste plafonul si care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013;
 • persoanele impozabile a caror cifra de afaceri din anul precedent nu depaseste plafonul si care vor aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul.

Persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013, intrucat cifra de afaceri din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 nu depaseste plafonul, nu aplica pentru anul 2013 prevederile referitoare la plafonul cifrei de afaceri din anul precedent, respectiv nu iau in considerare operatiunile realizate dupa data de 1 octombrie 2012 pentru determinarea plafonului pentru anul 2012, aceste persoane fiind obligate sa depuna notificarea pana la 25 octombrie 2012.

Formularul 097 se utilizeaza si pentru solicitarile de aplicare a sistemului TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013.

Depunere

Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la incasare se depune la organul fiscal competent, astfel:

a) pentru intrarea in sistem:

 • pana pe 25 octombrie 2012 inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,
 • pana pe 25 ianuarie 2013 inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si care nu depasesc plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal;
 • pana pe 25 ianuarie inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent;

b) pentru iesirea din sistem:

 • pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Exceptii

Nu au obligatia depunerii formularului:

 • persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;
 • persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, din perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;
 • persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Alte precizari

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute:

 • un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;
 • un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Sursa: DGFP Valcea

Distribuie acest articol!