0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Azi este ultima zi in care persoanele fizice cu venituri din pot sa-si declare baza de calcul pentru contributia la asigurarile sociale (CAS) pentru 2014. Contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice cu venituri din activitati independente sunt colectate de catre Fisc.

 

Venituri minime si maxime

Persoanele care obtin venituri din activitati independente datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure. Potrivit  AvocatNet, acest venit nu poate fi mai mic de 804 lei (adica 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat – 2.298 lei), dar nici mai mare de 11.490 lei (echivalentul a de cinci ori castigul salarial mentionat). Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal pe raza caruia domiciliaza contribuabilul a unei declaratii privind , formularul 600.

Cine depune

Formularul pentru declararea bazei de calcul a CAS trebuie depus de catre:

– intreprinzatorul titular al unei intreprinderi individuale;

– membrul unei intreprinderi familiale;

– persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;

– persoana care realizeaza venituri din profesii libere;

– persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Cum, unde si cand se depune formularul 600

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu. De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribuabilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica. Declaratia 600 se va depune anual, pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale. In cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal, declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se va depune in termen de 15 zile de la inceperea activitatii.

Sursa: enational

Distribuie acest articol!